Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

1.1 YHTIÖOIKEUS

Yhtiöoikeuden soveltaminen on käytännössä tullut esille tyypillisimmin erilaisissa yritysjärjestelyissä. Käytännössä olen hoitanut avoimien ja kommandiittiyhtiöiden osakasvaihdostilanteita ja erityisesti osakeyhtiöiden yhtiöjärjestelyitä kuten osakasvaihdokset, sulautumiset, osakassopimukset ja sukupolvenvaihdokset. Vuoden 1999 aikana jo toteutuneet ja vielä toteutusvaiheessa olevat yrityskaupat atk-ohjelmisto- ja tv-ohjelmatuotantoaloilla sekä muillakin aloilla ovat muodostuneet olennaiseksi osaksi toimintaa.

Pitkäjänteisen toimintatavan muodostaa osallistuminen hallitustyöskentelyyn, mistä myös olen kartuttanut kokemusta.

1.2 SOPIMUSOIKEUS, erityisesti
1.3 TEOLLISOIKEUKSIEN JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN ALALLA

Neuvotteluvaiheissa oleviin sopimuksiin ja sopimuksien laadintaan olen osallistunut varsin monipuolisilla aloilla aina erilaisten liiketilojen vuokrasopimuksista työsopimuksiin ja toimitusjohtajasopimuksiin sekä niiden irtisanomiseen liittyviin tilanteisiin. Samoin kokemusta on viime aikoina karttunut varsinkin uusmedia-alan yhteistuotantosopimuksista ja hightech -alan tutkimus- ja tuotantosopimuksista.

2. PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Perintöoikeuden alalta olen jatkuvasti ollut osallisena kuolinpesien selvitykseen ja perinnönjakoon liittyvissä tilanteissa. Luonnollisesti myös testamenttien laadinta ja perunkirjoitukset kuuluvat jatkuvaan toimintaani.

Avioeroihin liittyvät omaisuuden osituskysymykset ovat myös jatkuvasti esillä.

3. SAATAVIEN PERINTÄ JA KONKURSSIPESIEN HOITO

Vuoden 1999 aikana on perintätoimen alalla antanut leimansa velallisyritysten halu ja kyky selviytyä perinnästä velkansa maksamalla jopa kassavaroilla. Tilanne on huomionarvoinen, koska 1990-luvun alkuvuosina konkurssihakemus pääsääntöisesti johti konkurssin alkamiseen. Nyt sen sijaan velan maksu on pääsääntö ja konkurssin alkaminen pikemminkin harvinaista. Näin toiminta on ollut luonteeltaan tehokasta perintää, joskin myös konkurssipesän hoito on tänä aikana tullut tehtäväksi.

4. OIKEUDENKÄYNNIT

Eri foorumeilla esiin tullut suuntaus siviilioikeudenkäyntien vähenemisessä on ollut havaittavana.

Viime aikoina huoneenvuokratilanteisiin ja useampaankin erilaiseen vahingonkorvaustilanteeseen liittyvät oikeudenkäynnit ovat olleet esillä.