Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI

Ohjelmistojen kehittäjien keskuudessa on viime aikoina tullut esille ASP-toimintamalli ohjelmistojen jakelukanavana. Lyhyesti kuvattuna kyse on siitä, että sen sijaan, että ostaja hankkii ohjelmiston CD-ROM-levykkeenä tai internetin kautta ja asentaa sen omalle PC-koneelleen, luodaan tietoliikenneyhteys, jolla ohjelmistoa käydään käyttämässä ohjelmistokehittäjän ylläpitämällä serverillä. Toimintatapavariaatioita on useita, periaatteessa serveriä voi ylläpitää kuka tahansa, mutta ideana on saavuttaa ohjelmistojen jatkuva ajankohtaisuus ja toimivuus, kun asennukset, päivitykset ja huollot jäävät ohjelmiston tuottajan vain yhdessä kohteessa toteuttamaksi. Samalla käyttäjä säästyy ylläpidon huolelta ja vaivalta ja periaatteessa käyttäessään ohjelmistoa vain oman tosiasiallisen tarpeen mukaisesti, eli vuokraamalla ohjelmaa, säästyy niin ohjelma- kuin ehkä myös laiteinvestoinneiltakin.

Jos tämä vanha keskustietokone –toimintamalli tulee leviämään, mitä sitä koskevissa sopimusjärjestelyissä tulisi ottaa huomioon? On esitetty epäilys siitä, että ensivaiheessa mallin leviämistä on ehkäisemässä sopimuskäytäntöjen puuttuminen.

Tämän puutteen eliminoimiseksi valotetaan näkökulmia sopimusrakenteessa huomioon otettavista kysymyksistä:

 

1. Asianosaiset


  • palvelun tarjoaja
  • asiakas, lisäpiirteenä otettava huomioon asiakkaan asiakkaat, jotka saattavat myös loppukäyttäjinä tarvita ohjelmistoa kuten arkkitehtien käyttämien suunnitteluohjelmistojen osalta rakennuttajat

 

2. Tilanne

Kuvaus perustettavasta palvelujärjestelmästä = toimintatapa.

 

3. Määritelmä

Sopimuksessa käytetyt keskeisimmät termit.

 

4. Sopimuksen kohde

Järjestelmän tarkempi kuvaus ja kunkin asianosaisen velvollisuudet ja oikeudet järjestelmään. Esimerkiksi asiakas vastaa tietoliikenneyhteydestä eli palvelimen ulkopuolisesta osuudesta sekä sen käytöstä ja tarjoaja palvelimen ja ohjelmiston toiminnasta.

 

5. Hinta

Palvelun veloitukset, käyttäjämäärät, aika, käyttökapasiteettivaraukset otettava hinnassa huomioon.

 

6. Palvelutaso


  • Vasteaika

  • Vasteaika tulee määritellä ilmoittaen miten monta prosenttia tai absoluuttista tuntia esimerkiksi viikossa ohjelmisto on viivästyksettä käytössä

  • Ohjelmistojen ja laitteiden huoltoajat

  • Oma-aloitteiset päivitykset ja asiakkaiden virhereklamaatioiden korjaus – tilanteiden erot huoltoaikojen suhteen. Asiakkaiden virheidenkorjaus- ja päivitystoivomukset mietittävä ottaen huomioon koko asiakaskunnan tarpeet.

 

7. Salaus


  • Tarjoajan vastuu palvelimen sisältämistä asiakkaiden tietojen luottamuksellisuudesta. Vrt. laittoman hakkeroinnin vastuukysymys.
  • Palvelimen ulkopuolisen tietoliikenneyhteyden salaus syytä jättää asiakkaalle.

 

8. Kolmannen osapuolen ohjelmistot  • Mikäli ohjelmistojen käyttö palvelimella edellyttää muitten esimerkiksi apuohjelmien käyttämistä, on varmistuttava, että asiakkaalla on näiden ohjelmien riittävä käyttöoikeus.

 

9. Tekijänoikeudet


On itsestään selvää, että asiakas saa vain yhden/useamman käyttäjän käyttöoikeuden. Kaikki muut oikeudet ohjelmistoon jäävät tarjoajalle. Tämä tulee sopimuksessa vahvistaa.

 

10. Vastuun-
rajoitukset

Tavanomaista ohjelmistosopimuksissa on rajata vastuu välillisistä vahingoista pois ja rajata välittömille vahingoille katto. On syytä miettiä mitä välillisiä vahinkoja voi syntyä.

 

11. Ylivoimainen este

Normaali vapautus velvoitteesta ylivoimaisen esteen tilanteessa.

 

12. Suojaoikeudet

Asianosaisten vastavuoroinen vakuutus oikeudesta tehdä sopimus ja toimia aiotulla tavalla ilman, että rikotaan kenenkään kolmannen oikeutta.

Seuraukset, jos vaatimuksia kolmansilta esitetään, on syytä miettiä.

 

13. Yhteydenpito

Yhteydenpitotapa asianosaisten kesken.

 

Edellä oleva otsikkolista on tarkoitus toimia suunnittelussa apuna muistilistana. On syytä kuitenkin muistuttaa huolellisen sopimuksen laatimisen tärkeydestä ja esillä olevan palvelujärjestelmän ja tekniikan sovittamisesta sopimukseksi oikein.