Kotisivu Pekka Vanhanen Erityisalat Toimintatapa Toimisto Ajankohtaista Realisaatiot

EMME VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA KOITUVAT TÄMÄN ESITYKSEN PERUSTEELLA TEHDYISTÄ TOIMISTA TAI NIISTÄ PIDÄTTÄYTYMISESTÄ.

1/2004
1. KILPAILUMENETTELY JULKISISSA HANKINNOISSA

2/2002
1. VELKASAATAVAN PERINTÄ

1/2002
1. SALASSAPITOSOPIMUS

2/2001
1. ASUNTOKAUPAN ONGELMAKOHDAT TÄNÄÄN

1/2001
1. eTAMPEREEN KIIHDYTTÄMÖ
2. OSAKASSOPIMUKSET OSAKEYHTIÖISSÄ
3. TYÖSOPIMUSLAIN UUDISTUS

2/2000
3. ASP-TOIMINTA, MENNEISYYDEN TOIMINTAMALLI TAAS AJANKOHTAISEKSI
4. HENKILÖYHTIÖN PURKAMINEN

1/2000
1. IT-MAAILMAN SOPIMUKSET
2. VAJAAVALTAISTEN OMAISUUDEN HOITO

1/1999
1. OSAKEPÄÄOMAN KOROTUSMUODON VAIKUTUS VEROTUKSEEN
2. OSAKEYHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU


Ajankohtaista 1/1999
3. TIETOJÄRJESTELMIEN VUOSI 2000 -TOIMINTAHÄIRIÖT JA OIKEUDELLINEN VASTUU

   


Vuosi 2000 -toimintahäiriöiden vastuukysymykset on ratkaistava tapauskohtaisesti. Lähtökohtana on osapuolten väliset sopimukset. Tulee myös selvittää, minkä maan laki tulee sovellettavaksi. Laki kuitenkin vain täydentää sopimusta, sopimuskäytäntöä ja kauppatapaa, ellei se ole pakottava.

 

Keskeinen on kysymys siitä, onko 2000-toimintahäiriöitä pidettävä virheenä. Jos kumpikin osapuoli on hyväksynyt ohjelman määritykset, joihin sisältyy päivämäärien käsittelytapa, ei ohjelman tapaa käsitellä päivämääriä voida pitää virheenä. Toisaalta jos näin ei ole tehty eikä laitetta tai järjestelmää ole tarkoitettu hyvin lyhytkestoiseen käyttöön, toimimattomuus vuosituhannen vaihtuessa on virhe. Kauppalakia voidaan soveltaa analogisesti. Tarkastusvelvollisuuden ja reklamoinnin laiminlyönti saattaa estää vaatimusten esittämisen. Alan sopimuskäytännössä vastuu määräytyy yleensä niin, että takuuajan jälkeen ilmeneviin virheisiin ostaja voi vedota vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Yleinen vanhentumisaika taas on 10 vuotta vastuuperusteen synnystä.

 

Tietojärjestelmien toimimattomuus ilmenee paitsi yrityksen sisäisinä ongelmina myös sopimusrikkomuksena suhteessa yrityksen omiin asiakkaisiin. Sopimuksen puuttuessa tavaroita myyvään yritykseen sovelletaan kauppalakia ja palveluita tarjoavaan yritykseen yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Edellinen ei voine vapautua välittömien vahinkojen korvaamisesta ja vastuu välillisistäkin vahingoista saattaa tulla kyseeseen, jos myyjä on antanut sitoumuksen toimivuudesta vuosituhannen yli. Palveluita tarjoavan yrityksen tulee osoittaa noudattaneensa asianmukaista huolellisuutta.

Suomen oikeusjärjestelmän puitteissa valmisohjelmistoihin liittyvissä vastuukysymyksissä lähtökohtana ovat lisenssisopimusten ehdot. Vastuukysymysten kannalta keskeisimmät ehdot ovat vastuunrajoitukset. Niiden hyväksyminen on käyttöoikeuden saamisen edellytyksenä. Lähtökohtaisesti ne ovat sallittuja ja päteviä. Huolto-, tuki- ja ylläpitovelvoitteista tulee sopia erikseen.

 

Jos ohjelmia sisältävät tavarat ovat kulutushyödykkeitä, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Myös käyttöoikeudet kuuluvat sen piiriin. Kulutushyödykkeiden hankinnoissa ei tehdä yksityiskohtaista sopimusta. Kauppatavalla ei kuluttajakaupassa ole merkitystä kuluttajansuojalain pakottavuuden takia. Kauppasopimuksissa takuu on saatettu muotoilla tyhjentäväksi vastuuksi ja niissä voidaan todeta, että takuuajan jälkeen myyjä ei ole vastuussa virheistä. Kuluttajakaupassa tällainen takuun käyttäminen ei ole pätevästi mahdollista.

Vuosi 2000 -ongelmia voidaan tarkastella myös hallituksen vastuun tai tilintarkastajien vastuun näkökulmasta. Oikeuskäytäntö tulee näyttämään, miten vastuu kohdistuu näissä asioissa.